Ruokaketjuelli – Tervetuloa

Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jatkojalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset. Tuotteiden jatkojalostukseen liittyvä osaaminen vahvistuu. Elintarvikealalla toimijoiden tietopohja ja näköpiiri laajenee, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen ja liiketoiminnan vahvistamisen. Toimialan tunnettavuus ja vetovoima lisääntyvät erityisesti nuorten ja alan vaihtajien keskuudessa. Toimialan yrittäjyys ja yritysten kannattavuus lisääntyvät Pohjois-Karjalan maakunnassa. Hanke edistää maaseudun elävöittämistä sekä alkutuotannon, elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjien verkostoitumista maakunnassa ja valtakunnallisesti.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - Riveria
Itä-Suomen yliopsto logo
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Ely-keskus