Hankkeen esittely

Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI-hanketta toteuttavat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria (koordinointi) ja Itä-Suomen yliopisto, ympäristö ja biotieteiden laitos. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 31.12.2022. Hanketta rahoittavat Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto, Joensuun seudun maaseutupalvelut, Kiteen kaupunki ja Riveria.

Hankkeen päätavoitteena on pohjoiskarjalaisen maidon, marjojen, kasvisten ja luonnontuotteiden ruokaketjun osaamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan vahvistaminen.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi hanke tarjoaa korkeatasoista luonnontuote- ja elintarvikealakohtaista asiantuntijoiden antamaa koulutusta niin alkutuotannon jatkojalostuksen ja liiketoiminnan osaamiseen kuin elintarvikkeita ja luonnontuotteita jatkojalostavien yritysten tarpeisiin. Hankkeen avulla lisätään ja vahvistetaan myös alkutuotannon ja elintarvikealan yritysten digiosaamista.

ELLI-hankkeen toiminnalla pyritään tekemään elintarvikealaa tunnetummaksi ja vetovoimaisemmaksi koko maakunnassa, erityisesti nuorten ja alanvaihtajien keskuudessa. Koulutuksen tuloksena elintarvikealalla toimijoiden tietopohja ja näköpiiri laajenevat, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen ja liiketoiminnan vahvistamisen. Lisäksi hanke edistää maaseudun elävöittämistä sekä alkutuotannon, elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjien verkostoitumista maakunnassa ja valtakunnallisesti.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jatkojalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset. Kohderyhmän henkilöt ovat elintarvikealasta sekä alkutuotannon jalostuksesta kiinnostuneita, ja toimivat erityisesti maito-, marja-, kasvis- tai luonnontuotealalla.

Hanke toteutetaan koulutushankkeena koulutusohjelman mukaan. Koulutusohjelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Laatuosaaminen, tuotantotoiminnan osaaminen ja jatkojalostuksen osaaminen. Osa-alueisiin kuuluu syventäviä alakohtaisia teemoja marja-, kasvis-, maito- ja luonnontuotealoilta. Jokainen osa-alue on 3 opintopisteen suuruinen. Toteutettavat koulutukset ovat lyhytkestoisia eivätkä johda tutkintoon. Koulutus koostuu vähintään 20:stä kestoltaan vähintään 45 minuutin oppitunnin koulutusjaksosta (20 x 45 min = 15 h). Koulutusta voidaan toteuttaa perinteisen koulutuspäivien lisäksi esimerkiksi verkkokoulutuksina, työpajoina, valmennuksena, esittelytoimintana/demonstraatioina sekä enintään päivän kestävinä tila- tai yritysvierailuina. Koulutusohjemaan kuuluu opintomatkoja (mm. seminaarit, messut, tapahtumat, yrityskäynnit) maakunnassa ja valtakunnallisesti sekä ulkomaanmatkat. Koulutusohjelmaa toteuttavat eri alojen asiantuntijat maakunnasta, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Koulutukset ja opintomatkat ovat maksullisia. Hinta määräytyy kunkin tapahtuman tai koulutuksen kustannusten mukaan, josta hanke kustantaa suurimman osan.

 

Marja-Leena Hirvonen
projektiasiantuntija
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
p. 050 306 6257 | marja-leena.hirvonen@riveria.fi

Anu Lavola
hankesuunnittelija
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos
p. 050 470 4952 | anu.lavola@uef.fi