Hankkeen esittely

Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa, ELLI koulutushankkeessa toimijoina ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria ja Itä-Suomen yliopisto. 

Hankkeen päätavoitteena on Pohjoiskarjalaisen maidon, marjojen, kasvisten ja luonnontuotteiden ruokaketjun osaamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan vahvistaminen.  Lisäksi osatavoitteina ovat jatkojalostuksen osaamisen vahvistaminen elintarvike- ja luonnontuotealalla sekä alkutuotannon jatkojalostuksessa, alkutuotannon ja elintarvikealan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen erityisesti nuorten ja alanvaihtajien keskuudessa, ja alkutuotannon ja elintarvikealan digiosaamisen vahvistaminen. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jatkojalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset. Lisäksi kohderyhmänä ovat elintarvikealasta sekä alkutuotannon jalostuksesta kiinnostuneet henkilöt, erityisesti maito-, marja-, kasvis- ja luonnontuotealalla toimijat. 

Hankkeen koulutuksen tuloksena tuotteiden jatkojalostukseen liittyvä osaaminen vahvistuu, toimialan tunnettavuus ja vetovoima lisääntyvät erityisesti nuorten ja alan vaihtajien keskuudessa, yrittäjyys ja yritysten kannattavuus lisääntyvät Pohjois-Karjalan maakunnassa. 

Elintarvikealalla toimijoiden tietopohja ja näköpiiri laajenee, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen ja liiketoiminnan vahvistamisen. Lisäksi hanke edistää maaseudun elävöittämistä sekä alkutuotannon, elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjien verkostoitumista maakunnassa ja valtakunnallisesti.