ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI- JA MARKKINOINTIOSAAMINEN KOTI- JA VIENTIMARKKINOILLA // JOTPA-koulutus, Riveria koulutuspalvelut oy, 2023-2024

Koulutus koostuu 11 moduulista:

 • Perustietoa elintarvikealasta
 • Liiketoiminnan perusteita
 • Laadunhallintajärjestelmien perusteet
 • Malleja elintarvikealan tuotantoprosesseista
 • Käytännön yritysesimerkki elintarvikealalta
 • Inventoinnit ja rahoitusmahdollisuudet
 • Mitä tarkoittaa vientituotteen arvonluonti?
 • Ideoita tuotekehitykseen ja innovointiin
 • Jatkojalostuksen mahdollisuudet
 • Uudet teknologiat ja prosessiosaaminen elintarvikealalla
 • Käytännön yritysesimerkki elintarvikealalta
 • Mitä on brändi ja mistä syntyy kilpailuetu?
 • Brändin kehittäminen ja brändin viestintä
 • Brändiyhteistyö eri toimijoiden kesken
 • Käytännön yritysesimerkki elintarvikealalta
 • Tehokkaan myynnin ja markkinoinnin menetelmät, kanavat, materiaalit
 • Logistiikka ja jakelukanavat
 • Mitä tarkoittaa laadukas ja onnistunut kaupallistaminen?
 • Kuinka myyn ja markkinoin tuotteitani?
 • Asiakkuus on enemmän kuin pelkkä asiakas
 • Benchmarking – yritys-/ verkostoitumismatka
 • Käytännön yritysesimerkki elintarvikealalta
 • Kohdemarkkinatuntemus – elintarvikealan trendit
 • Keskeiset vientimarkkinat ja niiden ominaispiirteet
 • Tunnista elintarvikealan ja yrityksesi riskit
 • Elintarvikealan tärkeys osana huoltovarmuutta
 • Käytännön yritysesimerkit elintarvikealalta
 • Tunnista markkina-alueiden erilaiset toimintakulttuurit ja liiketoiminnan erityispiirteet
 • Saat tietoa keskeisistä markkina-alueista: kotimaa, Eurooppa, Aasia, Ruotsi
 • Käytännön yritysesimerkit elintarvikealalta
 • Kansainvälistymisen mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnalle
 • Kuinka myyn tuotteitani kansainvälisillä markkinoilla: myyntikanavat ja menetelmät
 • Käytännön yritysesimerkki elintarvikealalta
 • Tunnetko pakkausvaatimukset ja lainsäädäntöä?
 • Ideoita pakkaussuunnitteluun ja tietoa pakkauskoneista ja -laitteista
 • Kestävän kehityksen mukainen pakkaustoiminta ja uudet innovaatiot
 • Benchmarking – yritys/verkostoitumismatka
 • Käytännön yritysesimerkki elintarvikealalta
 • Menestyvä yritys seuraa markkinoita ja ennakoi tulevaisuutta
 • Mitä on markkinatietous ja mitä hyötyä siitä on liiketoiminnan kehittämisessä?
 • Kuinka kerään, jalostan, analysoin ja hyödynnän markkinatietoa?
 • Käytännön yritysesimerkki elintarvikealalta
 • Onko viestintäosaamisesi ajan tasalla?
 • Mitä on tehokas ja nykyaikainen myynti- ja markkinointiviestintä?
 • Osaatko hyödyntää digitaalisen markkinoinnin malleja ja työkaluja?
 • Käytännön esimerkit viestinnästä elintarvikealalta
 • Riveria Food Forum tapahtuman ideointi ja suunnittelu koulutukseen osallistuvien kanssa
 • Riveria Food Forum-tapahtuma
  • Koti- ja vientimarkkina ajankohtaiskatsaus
  • Verkostoitumistapahtuma: Yritys- ja tuote-esittelyt ja maistatukset
 • Koulutuksen yhteenveto

KOULUTUKSEN AIKATAULU: